Posts Tagged ‘Tony Orrico’

Tony Orrico


05 Dec

Tony Orrico é un artista e performer que utiliza o seu corpo como un compás para construir as súas obras, nunha mistura de coreografía e debuxo, vai creando composicións fisio-xeométricas.

Penwald: 2: 8 circles from Tony Orrico on Vimeo.

apnea

Un mergullo na rede